Inflacja nieznacznie obniżyła się w marcu

Aktualności

Inflacja nieznacznie obniżyła się w marcu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku,  ceny wzrosły o 1,3% – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 0,7%) oraz mieszkania (o 0,2%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc. i 0,05 p. proc. Nieznaczne spadki cen zanotowano natomiast w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych, o 0,02 %

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 3,9%) oraz w zakresie mieszkania (o 1,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,86 p. proc. i 0,42 p. proc.

Źródło: GUS