Inflacja bez zmian, a ceny żywności ze spadkiem

Aktualności

Inflacja bez zmian, a ceny żywności ze spadkiem

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem, przy wzroście cen usług – o 0,5% i spadku cen towarów – o 0,3%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2%. Duży wpływ miały na to ceny żywności.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,7%). Natomiast w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku odnotowano wyższe ceny w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych (po 2,1%).

W sierpniu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny warzyw i owoców,  które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,09 p. proc.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,36%).

Źródło: GUS