Inflacja bazowa najwyższa od 22 lat

Aktualności

Inflacja bazowa najwyższa od 22 lat

17 maja 2022

Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego inflacja bazowa w kwietniu wyniosła 7,7% wobec 6,9% w marcu br. Wskaźnik ten pobił rekord z grudnia 2000 r., kiedy inflacja bazowa zbliżona była do 8%.

Według analityków Banku Pekao: “W kwietniu rosły wszystkie miary inflacji bazowej. Nie widać na razie żadnych sygnałów zmniejszającej się presji inflacyjnej”. Ekonomiści prognozowali, że wyniesie ona 7,5% rdr.

Jak czytamy w businssinsider.com.pl – Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

To właśnie na inflację bazową członkowie RPP zwracają największą uwagę, bowiem ta część inflacji ma największy wpływ na ich decyzje, m.in. o podwyżkach stóp procentowych.

źródło: businessinsider.com.pl