IGLOTEX wybuduje nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu

Aktualności

IGLOTEX wybuduje nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu

20 listopada 2019

Rada Nadzorcza IGLOTEX podjęła decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu. Jednocześnie w dniu 18 listopada 2019 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX, wyznaczającą nowy etap w rozwoju firmy.

– Cieszymy się, że możemy Państwa poinformować, że zapadła decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu, i mamy już konkretny harmonogram. Niewątpliwie przyczyniły się do tego bardzo dobra współpraca z naszymi partnerami, pracownikami, klientami i dostawcami Grupy IGLOTEX oraz lokalnymi władzami i instytucjami. Chciałbym podziękować za okazane zaufanie i partnerskie podejście. Szczególne podziękowania kieruję do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowy zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu będzie najnowocześniejszym zakładem przetwórstwa spożywczego w tej części Europy – komentuje Tadeusz Włodarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX.

W dniu 18 listopada 2019 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Sopocie wydała decyzję o wsparciu dla firmy IGLOTEX, polegającym na przyznaniu ulg podatkowych w związku z inwestycją w budowę nowego zakładu produkcyjnego i oddziału dystrybucyjnego w Skórczu. W opinii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – nowy zakład IGLOTEX to format nowoczesnej działalności bazujący na wykorzystaniu najnowszych technologii w istotnym sektorze produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości:

W dniu 19 listopada 2019 r. firma IGLOTEX S.A. podpisała list intencyjny z Dekpol, generalnym wykonawcą inwestycji.

– Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac budowalnych jest planowane w pierwszej połowie stycznia 2020 r. Umaszynowienie i kolejne etapy rozruchu nowego zakładu produkcyjnego są planowane w miesiącach czerwiec-wrzesień 2020 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i zapewnienie regularnego działania nowego zakładu produkcyjnego jest spodziewane w trzecim kwartale 2020 r. Z kolei oddział dystrybucyjny rozpocznie pracę już w czerwcu przyszłego roku – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX.

Nowy zakład produkcyjny, wraz z częścią magazynową, oddziałem dystrybucyjnym i częścią biurowo-administracyjną powstanie na działce przy ulicy Leśnej 2 w Skórczu. Łączna powierzchnia nowego obiektu wyniesie około 24 400 mkw. i będzie obejmowała – zakład produkcyjny o powierzchni 13 600 mkw. z nowoczesnym parkiem maszynowym, magazyny o powierzchni 9000 mkw., oddział dystrybucyjny z flotą ponad 70 pojazdów oraz część biurową o  powierzchni 1800 mkw.

– W nowym zakładzie będą produkowane takie kategorie produktów jak pierogi, uszka, pizza i zapiekanki. W dalszej przyszłości planujemy również uruchomienie produkcji dań gotowych. Nowy zakład produkcyjny, współpracując z kilkuset dostawcami, będzie obsługiwał kilkadziesiąt sieci handlowych, natomiast oddział dystrybucyjny będzie kontynuował współpracę z kilkoma tysiącami klientów detalicznych i gastronomicznych w Polsce – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX.

W nowym zakładzie produkcyjnym w Skórczu zostaną wdrożone najnowocześniejsze i najwyższej jakości systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa procesu produkcji. Zakład będzie posiadał liniową organizację ciągów produkcyjnych, przy zastosowaniu nowoczesnych systemów modułowych m.in. z matrycami umożliwiającymi nadawanie produktom różnych kształtów. Punkty kontrolno-pomiarowe w procesie produkcji, błyskawicznie ujawniające odstępstwa od założonych norm, będą gwarantować wysoką jakość produktów. Zostaną także wdrożone systemy zdalnego nadzoru pracy linii technologicznych – co umożliwi dostęp do szeregu danych o procesie produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zwiększona zostanie uniwersalność i wydajność linii produkcyjnych, przy zachowaniu najwyższej i powtarzalnej jakości wytwarzanych produktów. Będzie możliwe precyzyjne, ale i elastyczne zarządzanie produkcją na każdym jej etapie oraz szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian. Strefowa konstrukcja zakładu (w tym dedykowane strefy energetyczne, czystościowe, alergenne, ze sterowaniem przepływu powietrza między strefami) i izolowane strefy ogniowe, jak również automatyzacja procesu produkcji i zwiększenie ergonomii pracy, zagwarantują bezpieczeństwo produkcji i pracowników zakładu.

– Bardzo istotne jest także dla nas, aby nowy zakład produkcyjny w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na środowisko naturalne. Poprzez wykorzystanie odpowiednio wyskalowanych, energooszczędnych maszyn i napędów, zostanie zdecydowanie obniżona energochłonność procesów produkcji. Dodatkowo dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesu produkcyjnego zdecydowanie zwiększymy wykorzystanie surowców – powiedział Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX.

Historycznie zakład produkcyjny i centrum dystrybucyjne Grupy IGLOTEX w Skórczu były głównym miejscem zatrudnienia dla całych rodzin, kolejnych pokoleń zamieszkałych w Skórczu i okolicznych gminach. To się nie zmieni – IGLOTEX pozostanie głównym pracodawcą.

– W nowym zakładzie produkcyjnym i oddziale dystrybucyjnym w Skórczu chcemy stworzyć miejsca pracy dla około 680 osób. Zgodnie z naszą wieloletnią polityką, nowy zakład produkcyjny w Skórczu będzie także zatrudniał pracowników na warunkach pracy chronionej – dodaje Maciej Włodarczyk, Prezes Zarządu IGLOTEX.