IERiGŻ prognozuje ceny żywności w połowie 2019 r.

Aktualności

IERiGŻ prognozuje ceny żywności w połowie 2019 r.

Analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozują, że ceny żywności w czerwcu 2019 r. będą wyższe o 4-5% w porównaniu do czerwca tego roku.

Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany cen poszczególnych grup produktów spożywczych można szacować, że w czerwcu 2019 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o 3-3,5% wyższe niż w grudniu 2018 r. oraz o 4-5% wyższe niż w czerwcu 2018 r., a ich przeciętny poziom w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. może być o 3,5-4% wyższy od notowanego w analogicznym okresie przed rokiem.

Czynnikami przyspieszającym dynamikę wzrostu cen żywności są przewidywane niekorzystne uwarunkowania podażowe na części krajowych rynków rolno-spożywczych, znaczący wzrost kosztów produkcji związany głównie ze wzrostem cen energii, wzmożenie eksportu oraz wzrost cen surowców rolnych i żywnościowych na rynkach światowych. Natomiast hamujący wpływ na tempo wzrostu cen żywności może mieć spowolnienie dynamiki wzrostu krajowego popytu na żywność.

Źródło: PAP Biznes

Foto: Pixabay