IERiGŻ: Dobre zbiory i rosyjskie embargo spowodują spadki cen żywności

Aktualności

IERiGŻ: Dobre zbiory i rosyjskie embargo spowodują spadki cen żywności

16 września 2014

Dobre zbiory podstawowych roślin, a także warzyw i owoców oraz problem z eksportem towarów rolno-spożywczych wywołany rosyjskim embargiem spowodują dalszy spadek cen detalicznych żywności – prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

“Malejąca dynamika cen detalicznych żywności oraz ich bezwzględny spadek postępujące od kwietnia sprawiły, że żywność relatywnie staniała” – napisano w raporcie.

“Dobre zbiory wszystkich podstawowych roślin, a także warzyw i owoców oraz narastające trudności z ich eksportem spowodowane embargiem rosyjskim na import żywności z UE skutkować będą dalszymi spadkami cen” – dodano.

Zdaniem ekspertów IERiGŻ będzie to wspierało popyt krajowy. “Będzie to (spadek cen – PAP) sprzyjać wzrostowi popytu krajowego, zwłaszcza że poprawia się sytuacja na rynku pracy i rosną dochody ludności” – napisano.

Źródło: PAP