IERiGŻ: Dobra koniunktura na rynku mleka

Aktualności

IERiGŻ: Dobra koniunktura na rynku mleka

11 lutego 2014

Światowe ceny masła i mleka w proszku w 2013 r. były o ok. 30% wyższe niż w 2012 r. W Polsce cena skupu mleka jest teraz wyjątkowo wysoka, gdyż na świecie jest dobra koniunktura na tym rynku – informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W styczniu 2014 r. notowano dalszy wzrost cen produktów mlecznych, z wyjątkiem masła, które potaniało o ok. 3% w stosunku do grudnia 2012 r. Najbardziej podrożał ser Cheddar – o prawie 15%.

Na rynku krajowym w ostatnich miesiącach 2013 r. nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu cen skupu mleka, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu firm mleczarskich na surowiec, przy uzyskiwanych w eksporcie bardzo dobrych cenach przetworów mlecznych – podaje Instytut w swoim comiesięcznym raporcie.

W grudniu 2013 r. za 100 litrów mleka rolnicy otrzymywali przeciętnie ok. 153,93 zł, tj. o 2,6% więcej niż miesiąc wcześniej i 22,4% więcej niż przed rokiem. Średnia cena skupu mleka w 2013 r. wyniosła 133,51 zł za 100 litrów i była o ok. 12% wyższa niż w 2012 r. Według Komisji Europejskiej w listopadzie 2013 r. cena mleka w Polsce była o 10 proc. niższa od średniej ceny w UE-15, lecz o ok. 2% wyższa niż w UE-12.

W handlu detalicznym przetwory mleczne podrożały średnio o 0,6% w skali miesiąca. W stosunku do grudnia 2012 r. ceny nabiału wzrosły o 4,7%, a masła o 10,2%.

Źródło: PAP