Herosi mają więcej czasu na zgłoszenie swoich projektów

Aktualności

Herosi mają więcej czasu na zgłoszenie swoich projektów

08 lipca 2019

  • #Eurocash

W odpowiedzi na prośby przedsiębiorców zainteresowanych konkursem „Herosi Innowacyjności” Eurocash podjął decyzję o przedłużeniu zbierania wniosków konkursowych do 24 lipca, do końca dnia. „Herosi Innowacyjności” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Grupę Eurocash, skierowany do właścicieli prowadzących lokalne sklepy detaliczne, współpracujących z Grupą Eurocash. Do 24 lipca mogą oni zgłaszać pomysły na wprowadzenie innowacji w swoich punktach handlowych lub ich otoczeniu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń internauci i niezależne jury wybierze najciekawsze inicjatywy, które zostaną sfinansowane przez Eurocash. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 1 mln zł. Innowacje, o które chodzi w konkursie, to nie tylko najnowsze technologie, ale również rozwiązania służące rozwojowi sklepu oraz ułatwieniu i usprawnieniu codziennych zakupów klientom.

– Przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy mają świetne rozeznanie w potrzebach swoich klientów. Zarówno tych związanych bezpośrednio z punktem handlowym, jak i jego najbliższym otoczeniem. Zależy nam na tym, żeby ten potencjał wiedzy wykorzystać i pomóc lokalnym przedsiębiorcom przekuć go w biznesowy sukces – mówi Jacek Owczarek, Członek Zarządu Eurocash.

W konkursie mogą wciąć udział przedsiębiorcy prowadzący sklepy w sieciach franczyzowych współpracujących z Eurocash: abc, Delikatesy Centrum, EuroSklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Koliber oraz podmioty prowadzące abc na kołach, a także detaliści prowadzący niezależne małoformatowe sklepy, którzy w terminie od 1 marca 2018 r. do 24 lipca 2019 r. przynajmniej raz dokonali zakupów na kwotę 1000 zł netto w jednej z jednostek biznesowych Eurocash S.A.

Innowacyjne pomysły można zgłaszać poprzez stronę www.herosiprzedsiebiorczosci.pl od 15 maja do 24 lipca w 3 kategoriach, a nad ich oceną czuwać będzie trójka ambasadorów konkursu, którzy zasiadać będą również w jury konkursu. Obok ambasadorów gremium składać się będzie z 6 ekspertów, po dwóch dedykowanych każdej z kategorii.

• W kategorii „Zmieniam świat lokalnie” nagrodzone zostaną pomysły na zmianę w sklepie lub jego okolicy, w których nacisk zostanie położony na innowację skierowaną do lokalnej społeczności. Ambasadorem kategorii będzie Katarzyna Dowbor.

• W kategorii „Inwestuję w technologię” wybrane zostaną propozycje związane z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, a jej ambasadorem będzie Zbigniew Urbański.

• W kategorii „Stawiam na praktyczne rozwiązania”, której ambasadorem będzie Przemysław Talkowski, wyróżnione zostaną pomysły praktyczne, ułatwiające prowadzenie sklepu i robienie w nim zakupów.

Uczestnicy akcji mają szansę uzyskać finansowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających atrakcyjność i dostępność swojego sklepu dla konsumentów.

Uczestnicy, wypełniając wniosek konkursowy, będą szacować koszt swojego innowacyjnego projektu, który mieścić się powinien w jednym z trzech progów budżetowych: do 15 000 złotych, od 15 001 do 50 000 złotych i od 50 001 do 100 000 złotych. Poza wyceną wdrożenia innowacji bardzo istotne będzie jej uzasadnienie, z którego jasno powinno wynikać w jaki sposób skorzystają na niej klienci sklepu i w jaki sposób realizacja pomysłu przyczyni się do rozwoju biznesu zgłaszającego.

Głosowanie internetowe nad zakwalifikowanymi do konkursu inicjatywami potrwa od 1 sierpnia do 10 września. Po zakończeniu głosowania wszystkie projekty zostaną poddane ocenie jury, które oceni projekty biorąc pod uwagę liczbę głosów oraz biznesowy potencjał pomysłu w każdej z 3 kategorii. Wyniki konkursu Herosi Innowacyjności ogłoszone zostaną 24 września podczas Kongresu Akademii Umiejętności Eurocash. Organizator konkursu  zamierza nagrodzić jednego przedsiębiorcę grantem wysokości do 100 000, a trzech kolejnych kwotami do 50 000 złotych. Eurocash nagrodzi pozostałych 50 laureatów dofinansowaniem do 15 000 złotych każdy. Zwycięzcy będą mogli realizować swoje pomysły do 31 października 2020 r.