Henkel podwyższy stopę wypłat dywidend

Aktualności

Henkel podwyższy stopę wypłat dywidend

Zarząd firmy Henkel AG & Co KGaA postanowił zaproponować stopę wypłaty dywidendy pomiędzy 25% i 35% dochodu netto spółki, w ujęciu przed podziałem dla akcjonariuszy mniejszościowych i po uwzględnieniu wydarzeń nadzwyczajnych, w zależności od poziomu aktywów firmy Henkel, jej zysków i potrzeb finansowych. Dokładny poziom wypłacanej akcjonariuszom dywidendy będzie każdorazowo zależał od poziomu aktywów firmy Henkel, jej zysków i znaczących wymagań kapitałowych. Dotychczas wskaźnik wypłaty dywidendy wynosił około 25%. Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w dniu 4 kwietnia 2014 r. akcjonariuszom zostanie zaproponowana dywidenda za rok obrotowy 2013 w wysokości 30% zysku. Dzisiejsza decyzja zarządu podlega akceptacji przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Akcjonariuszy spółki.

– W ostatnich latach konsekwentnie wzmacnialiśmy pozycję finansową firmy Henkel i jej rentowność. Chcemy, aby nasi akcjonariusze korzystali z naszych lepszych wyników finansowych” – powiedział prezes Kasper Rorsted. „Znaczący wzrost rentowności i dobra sytuacja finansowa spółki pozwalają nam zwiększyć stopę wypłaty dywidendy bez wpływu na naszą elastyczność w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz na naszą konserwatywną strategię finansową – dodał.

Henkel opublikuje swoje wyniki za rok obrotowy 2013 w dniu 20 lutego 2014 r.