Handel detaliczny – koniunktura w lutym

Aktualności

Handel detaliczny – koniunktura w lutym

24 lutego 2020

  • #Gus
  • #handel detaliczny
  • #Handel detaliczny w Polsce

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,8 (przed miesiącem minus 0,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 15% (w styczniu odpowiednio 14,1% i 14,4%).

Oceny bieżącej sprzedaży są niekorzystne, wobec pozytywnych sygnalizowanych w poprzednich miesiącach. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w styczniu. Niekorzystnie, najgorzej od marca 2016 r., postrzegana jest bieżąca sytuacja finansowa, przy nadal negatywnych prognozach w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny. Dyrektorzy firm zapowiadają, że zamówienia towarów u dostawców mogą być ograniczane w mniejszym stopniu niż przewidywano w styczniu; oczekują również niewielkich redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego miesiąc wcześniej.

W lutym 7,7% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,8% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (61% w lutym br., przy 57,2% w analogicznym miesiącu ub.r.). W ujęciu rocznym najbardziej wzrosło znaczenie barier niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych (z 36,6% do 43%) oraz niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 27,1% do 31,9%).

Foto: shutterstock.com