GUS: W marcu br. poprawiły się nastroje konsumenckie

Aktualności

GUS: W marcu br. poprawiły się nastroje konsumenckie

21 marca 2024

Główny Urząd Statystyczny podał dane za marzec br. dotyczące obecnych oraz przyszłych nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł – 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Jak czytamy: “Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.)”.

WWUK, tj. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,1 p. proc. miesiąc do miesiąca i ukształtował się na poziomie -5,2.

źródło: PAP Biznes
Oprac.: red.