Inflacja konsumencka niższa od oczekiwań specjalistów

Inflacja konsumencka niższa od oczekiwań specjalistów

05 lipca 2021

Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek inflacji w czerwcu – wstępnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu rok do roku o 4,4%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1%. To wyniki niższe od tych zakładanych przez ekonomistów. Pełne dane za ten miesiąc poznamy w połowie lipca.

Zgodnie z szybkim szacunkiem inflacji publikowanym przez GUS, wskaźnik CPI w Polsce w czerwcu był niższy od majowego odczytu. Inflacja konsumencka spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem i była niższa od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes – wg ich szacunków miała ona wynieść 4,6%. Mimo to inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od ubiegłego roku, a wzrost cen w kraju spowodowany jest znacznym ożywieniem gospodarczym. Według najnowszych prognoz agencji S&P Global Ratings, wzrost PKB w Polsce w 2021 roku powinien wynieść 4,5% (podwyższenie prognoz z 3,4%), natomiast w kolejnym roku już 5,4%.

Agencja S&P oceniła również poziom inflacji w Polsce. Według jej ekspertów, może on się utrzymać na wyższym poziom znacznie dłużej. W tym roku średnioroczna inflacja ma wynieść 3,8%. Nieco niższą prognozę na koniec roku przedstawił minister finansów. W jego ocenie od lipca będziemy obserwować spadek cen, a na koniec roku średnioroczna inflacja wyniesie 3,1%.

Ekonomiści Santandera podtrzymują opinie, że przez kolejne miesiące inflacja w Polsce będzie znajdować się powyżej poziomu 4%. Ponadto, powyżej celu inflacyjnego wskaźnik CPI będzie jeszcze w 2022 roku. Inflacja będzie również ważnym wskaźnikiem dla kursu złotego.

“Rynek widzi inflację na poziomie 4,6%, my mówimy, że będzie to 4,5%. Jeśli odczyt będzie niższy, to będzie to kolejny argument za osłabieniem złotego. W nadchodzącym tygodniu, zakładając zgodną z oczekiwaniami inflację, kurs EUR/PLN może wrócić do 200-sesyjnej średniej i utrzymać się w jej pobliżu (4,52-4,53)” – napisali ekonomiści Santandera.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane za inflację PPI, która w maju br. wzrosła do 6,5% względem 5,5% odnotowanych w kwietniu. Jest to najwyższy wynik wskaźnik cen produkcji od 2012 roku.