GUS podał najnowsze dane z polskiej gospodarki

Aktualności

GUS podał najnowsze dane z polskiej gospodarki

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2013 r. wzrosła o 5,8%. rdr, a stopa bezrobocia wyniosła 13,4% – podał Główny Urząd Statystyczny w najnowszym komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła o 5,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a mdm wzrosła o 17,3%. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 5,9% rdr.

Z kolei stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 13,4% wobec 13,2% w listopadzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia wyniosła 2.157,9 tys. osób.

Z danych na koniec grudnia 2013 roku wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,3 tys. ofert pracy wobec 55,7 tys. przed miesiącem i 35,7 tys. przed rokiem.

W końcu grudnia urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 30,6 tys. osób.

Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu wzrosła o 10,3% rdr, a mdm spadła o 3,4%.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w grudniu wzrosła o 7,2% rdr, a mdm spadła o 3,8%.