GUS: Najnowsze dane dotyczące PKB

Aktualności

GUS: Najnowsze dane dotyczące PKB

14 lutego 2014

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 2,7% r/r w IV kw. 2013 r. wobec 1,9% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim (eksperymentalnym) szacunku tych danych.

“W IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%” – głosi komunikat.

Konsensus rynkowy wynosił 2,8% wzrostu (r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo). Ministerstwo Gospodarki także szacowało, że wzrost PKB w IV kw. wyniósł ok. 2,8% r/r.

W poszczególnych kwartałach 2013 r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) wyglądał następująco: I kw. – 0,5% r/r, II kw. – 0,8% r/r, III kw. – 1,9% r/r.

źródło: GUS