GUS: kondycja handlu hurtowego w maju

Detal/Hurt

GUS: kondycja handlu hurtowego w maju

26 maja 2020

  • #Gus
  • #handel hurtowy

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 33,3 (minus 39,8 w kwietniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 42,4% (miesiąc wcześniej odpowiednio 8,6% i 48,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są negatywne, najgorsze w historii badania (początek zbierania danych z zakresu koniunktury gospodarczej w handlu hurtowym – styczeń 2011 r.). Prognozy w tym zakresie poprawiają się, choć nadal są znacznie pesymistyczne. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Możliwe są znaczący spadek zamówień towarów u dostawców oraz redukcje zatrudnienia, choć mogą być one mniejsze niż planowano w kwietniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą nieznacznie rosnąć.

W maju 4,4% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,5% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (69,8% w maju br., 34,8% przed rokiem). W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie trudności związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, a zmniejszyło się – odczuwanie uciążliwości wynikających ze zbyt dużej konkurencji na rynku (z 46,3% do 30,1%) oraz niedoboru pracowników (z 20,3% do 7,8%).