GUS: inflacja w styczniu

Aktualności

GUS: inflacja w styczniu

15 lutego 2019

W styczniu 2019 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe o 0,1% niż w grudniu ub. roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 0,9% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych okazały się o 0,9% wyższe w stosunku zarówno miesięcznym, jak i rocznym.

W styczniu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Foto: Pixabay