GUS: Inflacja w kwietniu

Gospodarka

GUS: Inflacja w kwietniu

15 maja 2020

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4% (przy wzroście cen usług – o 6,5% i towarów – o 2,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny obniżyły się o 0,1% (w tym towarów – o 0,6% przy wzroście cen usług o 1,4%) – informuje GUS.

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 4,8%), które obniżyły ten wskaźnik o 0,44 p. proc. Wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6%) i żywności (o 0,3%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc., i 0,08 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7,8%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,79 p. proc. i 1,41 p. proc.

Foto: Pixabay