GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu

Gospodarka

GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu

25 września 2020

  • #dynamika sprzedaży

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,5% (wobec wzrostu o 4,4% w sierpniu 2019 r.). W porównaniu z lipcem 2020 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4%. W okresie styczeń-sierpień 2020 r.  sprzedaż zmalała r/r o 3,5% (wobec wzrostu o 5,9% w 2019 r.).

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

W sierpniu 2020 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających meble, rtv, agd (o 10,2% wobec wzrostu o 11,6% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 1,6% ),  „tekstylia, odzież, obuwie” (o 1,2%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 0,8%). W pozostałych grupach odnotowano spadek sprzedaży od 2,2% do 6,2%.  W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez internet  w cenach bieżących (o 7,8%). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 6,5% w lipcu br. do 6,1% w sierpniu br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 19,4% do 19,3%), a także podmioty z  grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 16,8% przed miesiącem do 15,7%) oraz „meble, rtv, agd” (z 11,1% do 10,9%).