GUS: Aktualne nastroje konsumenckie lepsze, przyszłe – gorsze

Gospodarka

GUS: Aktualne nastroje konsumenckie lepsze, przyszłe – gorsze

19 czerwca 2024

W czerwcu 2024 r. poprawie uległy obecne nastroje konsumenckie, jednocześnie przyszłe uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny. 

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), wyniósł – 12,0 i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 3,6 p. proc. i 3,3 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły także oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,9 p. proc. i 1,0 p. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,0 p. proc.). W odniesieniu do czerwca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 16,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), spadł o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,3.

Co wpłynęło na spadek wartości wskaźnika? W największym stopniu były to oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 1,4 p. proc. i 1,2 p. proc.). Spadek o 1,0 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,3 p. proc.).

W czerwcu br. WWUK osiągnął wartość o 6,5 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.

źródło: PAP Biznes
oprac.: red.