Grupa Żywiec warzy i tworzy

Aktualności

Grupa Żywiec warzy i tworzy

30 lipca 2014

Gdyby brać pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2013 r., to ze wszystkich dochodów ludności zarobionych wtedy dzięki działalności Grupy Żywiec można by wypłacić jednorazową miesięczną pensję około 3 milionom osób. Te i podobnie interesujące dane można znaleźć w najnowszym „Raporcie wpływu Grupy Żywiec na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko w 2013 r. – Warzymy lepszą przyszłość” opracowanym przez firmę PwC. Analitycy ocenili m.in., jak w 2013 r. firma wpływała na dochody ludności i sektora publicznego, ile miejsc pracy powstało w gospodarce dzięki jej działalności, ile zyskali ludzie, a ile środowisko naturalne?

Grupa Żywiec S.A. to największy pracodawca w branży piwnej, zatrudniający 4300 osób i jeden z największych producentów piwa w Polsce. W 2013 r. Grupa sprzedała ponad 11 mln hektolitrów piwa warzonego w 5 browarach: w Warce, Elblągu, Leżajsku, Żywcu i Cieszynie. Do tego dochodzi sieć ponad 40 oddziałów handlowych i blisko 900 przedstawicieli działających w całej Polsce. Dzięki nim piwa takie jak: Żywiec, Warka, Tatra, Leżajsk, Heineken czy Desperados trafiają do kilkudziesięciu tysięcy sklepów i lokali gastronomicznych oraz kilkunastu milionów dorosłych konsumentów.

– Raport jasno przedstawia, ile korzyści może przynosić społeczeństwu i gospodarce działalność jednej dużej firmy. Tylko w 2013 r. Grupy Żywiec wygenerowała prawie 5 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, co stanowiło jedną czwartą całego polskiego rynku napojów albo ok. 0,25 proc. wartości polskiego PKB. W raporcie pokazujemy, że nie tylko korzystamy ze środowiska i jego zasobów, ale też wiele oddajemy, przyczyniając się do rozwoju kraju i lokalnych społeczności – mówi Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy Żywiec.

Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez Grupę Kapitałową Żywiec S.A., czyli różnica pomiędzy wielkością sprzedaży przedsiębiorstwa, a kosztami zakupów dóbr i usług wykorzystywanych w procesie produkcji wyniosła w 2013 roku 1,52 mld zł. Dochody sektora publicznego uzyskane dzięki działalności Grupy Żywiec wyniosły ponad 2,5 mld zł i stanowiły około 6 proc. wartości zeszłorocznego deficytu budżetu państwa. Na tę kwotę złożyły się przede wszystkim podatek akcyzowy, VAT, ale także podatki i składki od wynagrodzeń pracowników, podatek CIT oraz podatki lokalne: od nieruchomości i od środków transportu.

Gdybyśmy całkowitą wartość zakupów dokonywanych przez Grupę Żywiec w ciągu 2013 r. chcieli przeznaczyć na bilety do kina, moglibyśmy ich kupić aż 97 mln!

Niemal 10 proc. zysku netto Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za zeszły rok zostało przekazane na działania sponsoringowe, darowizny i mecenaty. Kwota ponad 24,5 mln zł przyczyniła się do zorganizowania tak wielkich wydarzeń kulturalnych 2013 roku jak: Opener, Męskie Granie czy Festiwal Birofilia.

Działania Grupy Żywiec miały również duże przełożenie na rynek pracy. Choć w samej Grupie Żywiec pracuje 4,3 tys. osób, to jej działalność stworzyła w sumie 36,5 tys. miejsc pracy, m.in. w przemyśle, handlu, gastronomii i rolnictwie. W porównaniu z zeszłym rokiem, o 31% więcej osób zatrudniono w przemyśle lekkim, rolnictwie, górnictwie, budownictwie i edukacji. 

Na działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w 2013 r. zyskało też środowisko naturalne. W ciągu roku Grupa ograniczyła bezpośrednie i pośrednie emisje CO2 z zakładów produkcyjnych o 34,8 tys. ton. Pomiędzy rokiem 2011 i 2013 o niemal 8 proc. zmalała też emisja CO2/hl piwa w dystrybucji a warto pamiętać, że Grupa Żywiec pozostaje jedną z największych firm dystrybucyjnych w Polsce.

Raport został opracowany przy użyciu tzw. modelu Leontiefa, nazwanego także modelem przepływów międzygałęziowych. Oddziaływanie Grupy Żywiec na otoczenie jest analizowane w trzech wymiarach: bezpośrednim (tradycyjnie mierzone skutki działalności przedsiębiorstwa), pośrednim (np. wpływ na dostawców i podwykonawców) oraz tzw. indukowanym (popyt na produkty i usługi generowany przez osoby zatrudnione przez Grupę Żywiec oraz przedsiębiorstwa z nią powiązane).

Po raz pierwszy cały „Raport wpływu Grupy Żywiec na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko w 2013 r. – Warzymy lepszą przyszłość” znalazł się na przejrzystej i łatwej w nawigacji stronie internetowej: www.odpowiedzialnie.pl.