Grupa Żywiec rozpozna należność długoterminową

Producenci

Grupa Żywiec rozpozna należność długoterminową

26 lipca 2021

Grupa Żywiec zdecydowała o rozpoznaniu należności długoterminowej dotyczącej nadpłaconego podatku akcyzowego, w łącznej kwocie 194,94 mln zł, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy spółki – podała grupa w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że w latach 2007-2018 uiszczała podatek akcyzowy od piw smakowych, uwzględniając w podstawie opodatkowania wpływ dodatków smakowych, co skutkowało zawyżeniem podstawy opodatkowania.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wpływ cukru/syropu smakowego dodawanego do piw smakowych po fermentacji powinien być wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. Spółka złożyła wnioski o zwrot nadpłaconej akcyzy, które w większości nadal są rozpatrywane.

Jak podano, dwa z tych wniosków o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego (nadpłata za listopad 2010 oraz marzec 2012) były przedmiotem postępowania administracyjnego i sądowego. W efekcie tych postępowań w 2021 roku NSA wydał wyroki potwierdzające stanowisko spółki. Podobne wyroki NSA zapadły również w innych sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

W czerwcu 2021 roku Grupa Żywiec otrzymała zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za lata 2007 i 2008 w łącznej kwocie 9,5 mln zł.

“Po przeanalizowaniu ww. okoliczności, a także opierając się na ocenie niezależnych doradców podatkowych uznających prawdopodobieństwo zwrotu środków z tytułu nadpłaconego podatku akcyzowego za lata 2009-2018 jako wysokie, zarząd spółki zdecydował w dniu dzisiejszym rozpoznać należność długoterminową w łącznej kwocie 194.939 tys. złotych, z czego 153.775 tys. złotych stanowi kwota podstawowa, a odsetki 41.164 tys. złotych, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy spółki” – można przeczytać w komunikacie.

Źródło: Bankier.pl/PAP Biznes