Grupa Żywiec raportuje wzrost zysku w pierwszym półroczu 2021

Producenci

Grupa Żywiec raportuje wzrost zysku w pierwszym półroczu 2021

02 sierpnia 2021

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś (tj. 2 sierpnia 2021) półroczne sprawozdanie finansowe. W ciągu 6 miesięcy 2021 skonsolidowane przychody Grupy Żywiec wyniosły 1 743,6 mln zł. (1 poł. 2020: 1 842 mln). Spółka osiągnęła 292 mln zysku operacyjnego (1 poł. 2020: 98 mln zł).

Dla Grupy Żywiec najbardziej dochodowym okresem jest sezon letni, który w tym roku rozpoczął się wyjątkowo późno, przez ograniczenia pandemiczne, bardzo zimną wiosnę, wzrost mniej rentownych kanałów sprzedaży oraz rosnącą inflacją. Kluczowe jest również rozpoznanie Spółki należność dotyczącą nadpłaconego w latach 2007-2018 podatku akcyzowego od piw smakowych w wysokości 160 mln zł, co pomniejsza koszty produktów, towarów i materiałów i ma pozytywny wpływ na wysokość zysku operacyjnego.

– Pierwsze półrocze było trudnym czasem dla naszej branży. Trzecia fala pandemii spowodowała przedłużenie zamknięcia gastronomii i zakazu imprez masowych na maj, w którym zwykle startuje piwny sezon. Wzrost sprzedaży w czerwcu, dobre wyniki nowości oraz dynamiczny rozwój marek premium Heinekena, Desperadosa i piw 0.0.% zwiększył przychody z każdego hl piwa. Jednak wzrosty te nie zrównoważyły strat z pierwszych miesięcy roku. Dodatkowo przesunięcie sprzedaży do mniej rentownych kanałów przełożyło się na łączny spadek przychodów – powiedział Simon Amor, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.  – Elastyczne podejście do kosztów pozwoliło na częściowe ograniczenie negatywnego wpływu niższej sprzedaży i rosnącej inflacji na zysk operacyjny – dodał Amor.

Grupa Żywiec nie bagatelizowała pandemii, skupiła się na jednoczesnym zapewnieniu pracownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz na wprowadzeniu na rynek innowacji produktowych.

– Jestem dumny z tego, że mogliśmy zaoferować naszym pracownikom udział w szczepieniach oraz że nasze procedury prewencyjne pozwoliły nam zapewnić bezpieczeństwo pracy i ciągłość działalności szczególnie w czasie trzeciej fali pandemii – komentuje Simon Amor. – W drugiej połowie roku spółka będzie pracować nad zrównoważeniem szybko rosnącej inflacji zarówno w kosztach surowców i opakowań jak i kosztach działalności operacyjnej – dodał.

Pełne półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec dostępne jest na stronie www.grupazywiec.pl w zakładce Inwestorzy.