Grupa Żywiec podsumowuje 2016 r.

Aktualności

Grupa Żywiec podsumowuje 2016 r.

Grupa Żywiec opublikowała 15 lutego wyniki za 2016 r. W ubiegłym roku sprzedaż piwa należącego do GŻ zwiększyła się do 11,7 mln hektolitrów (wzrost o 0,6% wobec 11,6 mln hl w 2015 r.). Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 328 mln złotych, przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.393 mln złotych. – W 2016 roku kontynuowaliśmy dobre wyniki uzyskane w szczególnie korzystnym dla Grupy 2015 roku, umacniając pozycję konkurencyjną. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, zwiększyliśmy sprzedaż dzięki silniejszym markom oraz innowacjom. W wyniku wydzielenia, a następnie sprzedaży spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o.o. 1 lutego 2016 roku, przychody Grupy Kapitałowej spadły, ale także znacząco zmniejszyły się koszty działalności. Organicznie (wyłączając Distribev z omawianego okresu w roku 2015) przychody Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. zmniejszyły się o około 1,9%, głównie w wyniku dalszego spadku cen na rynku. – mówi Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec. Zdaniem prezesa zarządu, było to możliwe dzięki restrukturyzacji przeprowadzonych w ostatnich latach, wzrostu sprzedaży w segmencie marek premium i transakcji sprzedaży spółki Distribev.