Grupa Żywiec: Kontynuacja dobrych wyników po udanym 2015 r.

Aktualności

Grupa Żywiec: Kontynuacja dobrych wyników po udanym 2015 r.

20 kwietnia 2016

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A., producent m.in Żywca, Warki, Heinekena i Tatry, osiągnęła dalszą poprawę wyników. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 493 841 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2015 roku skonsolidowane przychody wyniosły 602 493 tys. złotych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł 43 399 tys. złotych. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 59 828 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego zanotowano stratę netto w wysokości 4 114 tys. złotych.*

*UWAGA: Porównanie wyników like for like (jeden do jednego) nie jest możliwe ze względu na zmianę modelu biznesowego obejmującą transakcję sprzedaży 80% udziałów w spółce Distribev na rzecz Grupy Orbico i związane z tym zmiany w strukturze dystrybucji)

– Po udanym 2015 roku, w pierwszym kwartale tego roku Grupa Żywiec kontynuowała poprawę wyników. Mimo intensywnej aktywności promocyjnej ze strony konkurencji, utrzymaliśmy wielkość sprzedaży na poziomie analogicznego okresu zeszłego roku. Wdrożenie strategii ukierunkowanej na silne marki, innowacje oraz efektywną organizację przyczynia się do dalszej poprawy naszej pozycji konkurencyjnej – powiedział Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A. – finalizacja transakcji sprzedaży 80% udziałów w spółce dystrybucyjnej, która miała miejsce na początku lutego, jednorazowo wpłynęła na całościowy wynik, co utrudnia porównanie wyników like for like. Przy podobnym poziomie sprzedaży i niższych przychodach osiągnęliśmy wzrost rentowności.

W tym roku będziemy kontynuować inwestycje w dalsze wzmacnianie naszych marek i atrakcyjność oferty produktowej przez innowacje – dodał Duverdier.

Sezon 2016: Innowacje i inwestycje w marki

Mimo, że tradycyjne jasne pełne wciąż odpowiada za większość sprzedaży w kategorii piwa, najszybciej rosnącym segmentem rynku są piwne specjalności, w tym piwa smakowe, pszeniczne, niepasteryzowane czy radlery. Po dotychczasowym sukcesie rynkowym Warki Radler (obecnie najlepiej sprzedający się radler w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 50%) w kwietniu Grupa Żywiec wprowadziła do oferty nowy wariant smakowy Warka Radler jabłko-gruszka.

Warka Radler 0.0% – naturalnie mętny bezalkoholowy napój piwny dla dorosłych – pojawi się natomiast w innowacyjnym dla tego segmentu opakowaniu typu PET, co zapewni konsumentom wygodę konsumpcji przy różnych okazjach.

Polscy konsumenci coraz częściej sięgają po produkty nisko i bezalkoholowe. W 2015 roku ten segment wzrósł o 11%* . W związku z tym w tym roku Grupa Żywiec wprowadza nowy wariant Żywiec Bezalkoholowe. Od początku roku firma kontynuuje inwestycje we flagową markę realizując kampanię Chce się Ż, która przyczynia się do dalszego wzmocnienia Żywca jako lidera segmentu premium.

W tym sezonie Grupa Żywiec kontynuuje także rozwój portfolio marek regionalnych. Jeszcze

w kwietniu konsumenci będą mogli cieszyć się smakiem nowego wariantu piwa Królewskie Niefiltrowane, które pojawi się w sklepach na terenie Warszawy i Mazowsza. W trakcie procesu produkcji piwo to nie jest poddawane filtracji, dzięki czemu zachowuje charakterystyczne walory smakowe, naturalną mętność i pełny smak.

Od początku roku marka Królewskie komunikuje też swoje warszawskie korzenie w nowej kampanii reklamowej. Marki regionalne (Królewskie i Specjal) otrzymały również silne wsparcie w postaci loterii konsumenckich.

Po dotychczasowym sukcesie cydru Strongbow, który zaledwie po roku od wprowadzenia osiągnął pozycję drugiej marki w tej kategorii, na początku kwietnia Grupa Żywiec wprowadziła nowy wariant smakowy Strongbow Dark Fruit – jabłkowy cydr z nutą czarnej porzeczki.

Grupa Żywiec inwestuje także w atrakcyjną ofertę w segmencie piw popularnych realizując loterię konsumencką piwa Tatra – Miliony Piw są w Tatrach – która daje konsumentom najwięcej okazji do wygrywania. Firma inwestuje także w silne wsparcie reklamowe dla marki Warka, która niedawno zyskała nową szatę opakowania i prowadzi nową kampanię reklamową pod hasłem Planeta Warka.

Plany na dalszą część roku

W nadchodzących miesiącach Grupa Żywiec będzie się koncentrować na skutecznym wprowadzeniu nowości na rynek oraz realizacji programu marketingowego zaplanowanego na sezon piwny, a także na dalszym wzmacnianiu marek i poprawie obsługi klienta. Rynek pozostaje bardzo konkurencyjny więc firma będzie kontynuować również działania nastawione na dalszą poprawę efektywności procesów oraz obniżenie kosztów działalności.