Grupa Otmuchów z entuzjazmem wkracza w nowy rok

Producenci

Grupa Otmuchów z entuzjazmem wkracza w nowy rok

Grupa Otmuchów prezentuje wstępne wyniki za rok 2020 oraz przedstawia nową strategię na najbliższe lata.

Grupa Otmuchów może zakomunikować, że rok 2020 zakończyła z sukcesem. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były wyższe o 8,9%, ale co najważniejsze wstępny wynik skonsolidowany EBITDA wyniósł 12,8 mln zł w 2020 r. względem -2,4 mln w roku 2019. Szczególnie dobry dla firmy był 4 kwartał 2020 r., kiedy to spółka osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 8,3%, co dało zysk z działalności operacyjnej w wysokości blisko 2 mln zł. – Jest to pierwszy zysk z działalności operacyjnej Grupy od 9 kwartałów – zauważa prezes Marek Piątkowski.

Kolejne pozytywne wyniki za miniony kwartał to skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 67 mln zł w 2020 r. w stosunku do 53 mln zł w 2019 r., a wstępna skonsolidowana EBITDA: 5,6 mln zł w 2020 r. versus -6,8 mln zł w 2019 r.

– Tak dobre zakończenie roku zawdzięczamy przeprowadzonym projektom optymalizacyjnym, które znacząco poprawiły rentowność netto firmy. To była właściwa pozycja wyjściowa do formułowania nowej strategii – zaznacza prezes Piątkowski.

Nowa strategia Grupy opiera się na koncentracji na obecnych obszarach i kompetencjach, a także na rozwoju posiadanych marek Odra i FreeYu oraz szeregu nowych inwestycji docelowo zwiększających moce produkcyjne spółki. Do głównych działań strategicznych należeć będzie rozbudowa zakładu produkcyjnego w Otmuchowie, wprowadzenie nowych form konfekcji, utworzenie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego oraz rozwój kompetencji pracowników, co potwierdza prezes Piątkowski: – Zależy nam na rozwoju naszych pracowników. Przygotowujemy nowy program szkoleń, szukamy nowych ludzi, w tym technologów do naszego centrum badawczo – rozwojowego.

W najbliższych miesiącach firma planuje wprowadzenie nowości dla swoich marek. Konsumentów czeka nowa szata graficzna słodyczy od Odry, nowe formy pakowania. Producent odświeża oznakowanie i kolorystykę opakowań, ale słodkie wnętrze pozostanie tradycyjnie takie same. O nowości powiększy się również portfolio marki FreeYu – już niebawem pojawią się na sklepowych półkach.