Grupa Eurocash podsumowuje trzeci kwartał 2021 roku: poprawa efektywności przy stabilnej sprzedaży

Detal/Hurt

Grupa Eurocash podsumowuje trzeci kwartał 2021 roku: poprawa efektywności przy stabilnej sprzedaży

10 listopada 2021

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były o 1% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Sprzedaż w segmencie hurtowym była na porównywalnym poziomie co przed rokiem, natomiast w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 2% r/r.

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w omawianym okresie wyniosła 236 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 5% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. Grupa zanotowała dalszą poprawę rentowności w hurcie oraz lepsze niż przed rokiem wyniki w detalu.

Wypracowany w ostatnim kwartale zysk netto wyniósł 31,1 mln zł wobec 33,7 mln zł w trzecim kwartale 2020 r.

Hurt: niższa sprzedaż w Cash&Carry skompensowana przez Eurocash Dystrybucja

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w trzecim kwartale br. wzrost wyniku EBITDA do blisko 190 mln zł, tj. o 2,5% r/r, przy zbliżonym poziomie sprzedaży, wynoszącym 5,26 mld zł.

– Wyższą sprzedaż osiągnęliśmy w formacie Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Postępująca cyfryzacja naszej działalności przekłada się na dalszą poprawę rentowności w hurcie. Już około 43% łącznej sprzedaży w tym segmencie jest realizowane za pośrednictwem platformy eurocash.pl – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Na koniec września 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.143 sklepy (wobec 9.149 przed rokiem). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.494 placówki, co oznacza przyrost o 305 sklepów r/r.

Detal: poprawa w sklepach własnych

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 1,61 mld zł i była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11% r/r do 85 mln zł.

Jacek Owczarek zwrócił też uwagę na wyższą sprzedaż w segmencie detalicznym, która jest efektem poprawy w supermarketach własnych. Pod względem efektywności, wciąż jednak ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców, co oznacza duży potencjał prowadzonej reorganizacji.

Budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec września br. liczyła 1594 sklepy (w tym 1565 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 965 z nich to sklepy franczyzowe, a 629 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 422 saloniki prasowe Inmedio (wg stanu na 30 września br.). Ich sprzedaż w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 129 mln zł Sprzedaż dla stałej liczby sklepów (LFL) wzrosła o 1,6% r/r.

Projekty: Frisco w czwartym dużym mieście, sieć Duży Ben coraz większa

Sprzedaż segmentu Projekty w trzecim kwartale br. sięgnęła 123 mln zł i była o 22% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz rozwojowi sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Po Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, w trzecim kwartale tego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów dla mieszkańców Krakowa. Z kolei sieć Duży Ben w minionym kwartale powiększyła się o 23 markety i na koniec września liczyła już 181 placówek, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży LFL o 8,5% r/r.

źródło: informacja prasowa