Grupa Eurocash podsumowuje ostatni kwartał 2016 r.

Aktualności

Grupa Eurocash podsumowuje ostatni kwartał 2016 r.

23 lutego 2017

W czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły 5,34 mld zł i były o blisko 6% większe niż w analogicznym okresie 2015 r. W całym roku 2016 sprzedaż przekroczyła 21,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 4% r/r. Zysk, jaki uzyskała grupa za czwarty kwartał wyniósł blisko 602 mln zł, za cały rok osiągnął pułap 2,18 mld zł. Z kolei EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, w ostatnim kwartale 2016 r. wyniosła 160 mln zł wobec blisko 185 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. EBITDA za cały ubiegły rok przekroczyła 440 mln zł wobec 476 mln zł rok wcześniej (-7% r/r). Wpływ na wynik EBITDA miały koszty związane z rozwojem projektu dostaw artykułów świeżych do sklepów zrzeszonych w sieci Delikatesy Centrum oraz inwestycje w nowe, innowacyjne formaty detaliczne. Projekty te ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji rynkowej polskich niezależnych sklepów detalicznych, które są głównymi klientami Grupy Eurocash. Skonsolidowany zysk netto za IV kwartał 2016 r. wyniósł 73 mln zł wobec 109 mln zł w tym samym okresie 2015 r. Zysk netto Grupy Eurocash za cały ubiegły rok sięgnął 190 mln zł w porównaniu z 230 mln zł rok wcześniej.