Grupa Eurocash i EBOiR zawarły umowę kredytową

Detal/Hurt

Grupa Eurocash i EBOiR zawarły umowę kredytową

Grupa Eurocash oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) w dniu 9 czerwca 2020 r. zawarły umowę kredytu w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia Frisco S.A. (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOiR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń.

– Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa będzie mogła skorzystać z zaawansowanego know-how tej spółki w zakresie sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na rozwój tego obszaru dla naszych klientów – właścicicieli niezależnych sklepów detalicznych – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Pozyskane od EBOiR finansowanie pozwoli również Grupie Eurocash na zarządzanie kapitałem obrotowym w jej bieżącej działalności operacyjnej.