Grupa Auchan – Wyniki za rok 2013

Aktualności

Grupa Auchan – Wyniki za rok 2013

21 marca 2014

Na dzień 31 grudnia 2013 r. skonsolidowane przychody Grupy Auchan po opodatkowaniu wzrosły o 3,4%1 do 48,1 mld €. Ze względu na słabość koniunktury w strefie euro, wzrost przychodów był stymulowany wyłącznie przez Europę Środkową i Wschodnią oraz Azję, która zanotowała wzrost o 11,1%, podczas gdy Francja wykazała spadek przychodów o 1,1%, zaś Europa Zachodnia bez Francji zniżkowała o 2,8 %.

Z wyłączeniem paliw i przy stałych kursach wymiany, przychody pro-forma przed opodatkowaniem zwyżkowały o 4,2%, co można przypisać ekspansji przedsiębiorstwa (4,7%). W ujęciu porównywalnym z poprzednim okresem przychody sklepów nieznacznie spadły (-0,5% w ujęciu porównywalnym z poprzednim okresem z wyłączeniem paliw i przy stałych kursach wymiany), przy czym wpływ paliw kształtował się na poziomie -0,7%, zaś wpływ kursów wymiany sięgał -1,1%.

Przychody sieci przed opodatkowaniem wzrosły o 4,1%1 do 62,1 mld €.

Komentując wyniki, Vianney Mulliez, Prezes Zarządu, powiedział:

W 2013 r. zwycięska strategia wzrostu pozwoliła nam na dalszą realizację wzrostu przychodów pomimo tego, że będącą w stagnacji sprzedaż w hipermarketach we Francji oraz we wszystkich naszych sieciach we Włoszech nie spełniła naszych oczekiwań. Warto zauważyć, że wzrost przychodów w pełni wynikał z dynamiki w regionach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji, których wpływ na rezultaty całej Grupy rośnie z każdym rokiem.

W 2013 r. w Auchan Francja odnotowano spadek zysku spowodowany w szczególności faktem, że obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa pozostawały bardzo wysokie i kształtowały się na poziomie 67% zysku przed opodatkowaniem po uwzględnieniu CICE (ulgi podatkowej na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia).

W 2013 r. byliśmy świadkami dalszego organicznego wzrostu we wszystkich obszarach naszej podstawowej działalności (hipermarkety, supermarkety, nieruchomości handlowe, Auchan Drive, itp.) w 15 krajach, w których prowadzimy działalność. Nasze zespoły z powodzeniem dokonały transakcji przeniesienia i rebrandingu hipermarketów Real na Ukrainie, w Rosji i w Rumunii. Pierwsze wyniki pokazują, że oferujemy lepszy poziom obsługi większej liczbie klientów, wzmacniając jednocześnie ich siłę nabywczą. Przejęcie wzmacnia naszą obecność na rynkach, na których już wdrażaliśmy skuteczny i efektywny model biznesowy. Co więcej, należy szczególnie cieszyć się z udanego zamknięcia transakcji przy utrzymaniu w ryzach zadłużenia, które pozostało na bardzo stabilnym poziomie poniżej 31% kapitałów własnych dzięki udanej sprzedaży dojrzałych aktywów w strefie euro.

Podsumowując, w 2013 r. Grupa Auchan poprawiła poziom trwałości i odporności realizowanych modeli biznesowych oraz modeli sprzedaży, jak również wzmocniła potencjał wzrostu w przyszłości.