Green Factory Logistics z certyfikatem usług BIO

4 koła biznesu

Green Factory Logistics z certyfikatem usług BIO

Firma Green Factory Logistics, jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce, otrzymała certyfikat BIO w zakresie usług magazynowania i transportu w temperaturach kontrolowanych produktów świeżych i przetworzonych oznaczonych etykietą eko. To oznacza, że firma spełnia wszystkie warunki i wymagania gwarantujące identyfikowalność produktów BIO na każdym etapie świadczonych usług, same zaś usługi w  tym zakresie są cyklicznie kontrolowane przez audytora i jednostkę certyfikującą.

Uzyskanie certyfikatu BIO w zakresie magazynowania i transportu produktów ekologicznych w temperaturach kontrolowanych jest naturalnym rozszerzenie kompetencji i jakości świadczonych przez Green Factory Logistics usług. To efekt obserwowania trendów rynkowych oraz chęci włączenia się w budowanie łańcucha dostaw dla produktów z certyfikatem BIO.

Green Factory Logistics jest największym polskim operatorem logistycznym specjalizującym się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych, w różnym zakresie od 0 do 15 st C. Firma posiada trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Błoniu, Niepruszewie i Sosnowcu o łącznej powierzchni magazynowej blisko 20 tys. mkw. Dostawy drobnicowo-paletowe i całopaletowe realizowane są 7 dni w tygodniu z nadzorem 24 godzinnym. Usługi dostaw świadczone są w oparciu o zasoby taboru 200 naczep chłodniczych wyposażonych w urządzenia mobilne posiadające rozwinięte systemy telematyczne umożliwiające pełną kontrolę śledzenia ładunku oraz przekazywanie wartości rejestrowych do systemu TMS a także kontrolę temperatury przewożonego ładunku z poziomu komputera on line. Obecnie firma zatrudnia 150 pracowników.