Grant Thornton: Koszty pracy i ceny energii przeszkodami w rozwoju średnich i dużych firm

Aktualności

Grant Thornton: Koszty pracy i ceny energii przeszkodami w rozwoju średnich i dużych firm

18 czerwca 2024

Koszty pracy i ceny energii wymieniane są jako najważniejsze bariery rozwoju średnich i dużych firm w Polsce w raporcie firmy Grant Thornton.

W badaniu zapytano średnie i duże firmy w 32 najważniejszych gospodarkach na świecie o siedem powodów ograniczających rozwój firm. Wśród nich znalazła się także Polska. Jako kluczową barierę wymienia się koszty pracy: wskazało tak 86% badanych przedsiębiorców. Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton ocenia, że nie jest to zaskoczenie, gdyż płaca minimalna wzrosła w roku bieżących i latach poprzednich, co było pokłosiem niskiej stopy bezrobocia.

W ujęciu nominalnym wynagrodzenia Polaków wzrosły o 12,5%, a dynamika podwyżek była dwucyfrowa przez wszystkie 12 miesięcy. Także w roku 2024 płace powinny rosnąć w dwucyfrowym tempie – prognoza Grant Thornton zakłada wzrost o 10,2%. Nastąpią także wzrosty płac w sektorze publicznym (średnio 20%) oraz dwukrotna podwyżka płacy minimalnej.

Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną – ciągły odpływ netto pracowników z rynku pracy – bariera wysokich kosztów pracy może także w przyszłych latach być w wymieniana jako najważniejsza.

“Odpowiedzią przedsiębiorstw powinno być zwiększanie efektów skali poprzez inwestycje w automatyzację i robotyzację, wychodzenie na rynki zagraniczne oraz konsolidowanie wokół siebie mniejszych graczy” – uważa Marcin Mrowiec.

Drugą barierą wstrzymującą rozwój polskich firm są ceny energii, którą wskazuje 83% ankietowanych. Na miejscu trzecim znalazła się niepewność ekonomiczna, którą wymienia prawie trzy czwarte zarządzających firmami. Zaraz za nią widnieje biurokracja. Odsetek wskazujących na nią firm zwiększył się w ciągu roku o 7 pkt. proc. i wyniósł 56%.

Mimo że pracodawcy planują na 2024 r. wzrost zatrudnienia w swoich firmach, to nadal narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Brak wykwalifikowanych pracowników to odpowiedzi połowy przedsiębiorstw.  Na brak popytu z kolei wskazuje 40 proc. badanych.

Jako najmniej dokuczliwą barierę polskie firmy uznają dostęp do finansowania. Jedynie dla 28% badanych jest to istotna bariera.

W ocenie Grant Thornton Polska wypada negatywnie w badaniu barier rozwojowych, plasując się na 4. pozycji wśród wszystkich przebadanych krajów. Po wyciągnięciu średniej arytmetycznej ze wszystkich siedmiu analizowanych obszarów, okazuje się, że w Polsce blisko 2/3 średnich i dużych firm postrzega je jako istotne hamulce rozwojowe.

źródło: Bankier
oprac.: red.