GK Bać-Pol z tytułem „Solidny Pracodawca Roku”

Aktualności

GK Bać-Pol z tytułem „Solidny Pracodawca Roku”

17 stycznia 2014

Grupa Kapitałowa BAĆ-POL realizuje konsekwentnie swoją strategię, która pozwala jej być wiodącym dystrybutorem sektora FMCG oraz integratorem na rynku handlu tradycyjnego. O słuszności dokonywanych przez firmę wyborów, także w ramach prowadzonej polityki personalnej, świadczy tytuł Solidny Pracodawca 2013.

– Tytuł Solidny Pracodawca Roku stanowi dla nas szczególne znaczenie i pozwala nam sądzić, że zmierzamy we właściwym kierunku. Jest bowiem dowodem na to, że w czasie gwałtownego rozwoju i szybkiej ekspansji naszej Grupy nie zapominamy po drodze o ludziach. Bo to właśnie oni pozwalają osiągać firmie założone cele i to dzięki nim jesteśmy jako organizacja w miejscu, z którego możemy dziś spokojnie patrzyć na to, co robi nasza konkurencja. W ramach działań HR-owych staramy się przede wszystkim zwiększać transparentność w polityce rekrutacji, zatrudniania czy awansowania. Chcemy, by każdy pracownik wiedział, jakie ma możliwości rozwoju i co musi zrobić, aby temu rozwojowi pomóc ze swojej strony. W procesie tym znaczącą rolę odgrywa oczywiście nasza kadra menedżerska, dlatego również w jej stronę skierować należy podziękowania za wsparcie w realizacji polityki personalnej. Dział HR, ulokowany w BAĆ-POL S.A. i pełniący rolę Centrum Usług Wspólnych dla pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej, konsekwentnie realizuje założenia Strategii Personalnej na lata 2013-2015, dążąc do tego, aby nasza organizacja stała się liderem w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR w tej części Polski (i nie tylko) – mówi Artur Niewiadomski, dyrektor personalny GK BAĆ-POL