GfK z dobrymi prognozami dla polskiego rynku

Aktualności

GfK z dobrymi prognozami dla polskiego rynku

17 lipca 2019

  • #GfK
  • #siła nabywcza

Według prognoz analityków GfK w bieżącym roku, w 27 krajach Unii Europejskiej w handlu detalicznym wystąpi nominalny wzrost obrotów o 2%. Największe wzrosty prognozowane są w Rumuni i na Litwie. W Polsce prognozowany jest wzrost o 3,9%.

Większość europejskich konsumentów odczuwa niepewność związaną ze sprzecznymi sygnałami wysyłanymi przez globalny rynek. Z jednej strony sugeruje on niepewność związaną z toczącą się procedurą Brexitu, konfliktami handlowymi i słabszą perspektywą wzrostu na ważnych rynkach eksportowych, jak np. Chiny. Z drugiej strony konsumentom sprzyjają: solidny rynek pracy, podwyżki płac i umiarkowane ceny ropy naftowej.

Siła nabywcza przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej w 2018 r. wzrosła o 3% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost odnotowała Łotwa – bo aż o 10,3%. Zamożność Polaka wzrosła natomiast o 7,7%. – Warto zaznaczyć, że w przypadku Polski występują duże zróżnicowania regionalne. Mieszkaniec najbiedniejszego powiatu przysuskiego dysponuje siłą nabywczą na poziomie 4295 euro w skali roku, podczas gdy mieszkaniec Warszawy posiada 13 535 euro – komentuje Przemysław Dwojak, starszy dyrektor w GfK. „Nowe kraje Unii” zmniejszają dystans do średniej europejskiej, ale wciąż widać znaczące różnice w zamożności pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Europy. Najzamożniejsze obszary Polski, Czech czy Węgier są ciągle mniej zamożne niż najbiedniejsze obszary w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Francji.

– Prognozujemy, że w 2019 r. w 27 krajach Unii Europejskiej handel stacjonarny wzrośnie o 2%. Motorami wzrostu zostaną kraje Europy Środkowo-Wschodniej, których bogacenie się zwiększa konsumpcję. Włochy powinny wyjść z negatywnego trendu i osiągną wzrost na poziomie 1,1%, w Niemczech handel spadnie z już niskiego poziomu 1% o dodatkowe 0,2%, w Rumunii handel wzrośnie o 7%, a na Ukrainie aż o 11,1% – komentuje Przemysław Dwojak.

Trendy migracyjne do dużych aglomeracji wyraźnie wpływają na koszty utrzymania lub wynajmu mieszkania, co przekłada się bezpośrednio na trend spadkowy w wydatkach w handlu. W 2018 r. udział wydatków w handlu w konsumpcji prywatnej spadł o 0,4% do poziomu 30,5% dla 28 krajów UE. Polska ma wynik 35,3%, Niemcy 26%, Węgry 50% a Ukraina 79,3%.

Przegląd najistotniejszych rezultatów badania:

Siła nabywcza: w 2018 r., każdy obywatel unii dysponował średnio siłą nabywczą w wysokości 16 878 euro. Równa się to nominalnemu wzrostowi o 3%. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wszystkie 10 krajów UE, które zanotowały w ostatnim roku najwyższy wzrost siły nabywczej ma ten wskaźnik nadal poniżej średniej europejskiej (są to wszystkie kraje przyjęte do UE w ramach pierwszego otwarcia EU na wschód lub po nim). 

Prognoza obrotów na 2019 r.: GfK prognozuje nominalny wzrost obrotów w handlu stacjonarnym o 2% (dla krajów UE-27). Najwyższy wskaźnik wzrostu spodziewany jest w Rumunii (7%) i na Litwie (5,9%).

Inflacja: spadek cen energii, który rozpoczął się już pod koniec 2018 r. sugeruje, że wskaźnik inflacji dla UE będzie spadać. Trwające nadal spory handlowe z USA i osłabienie europejskiej gospodarki na początku br. studzą nastroje ekonomistów. W rezultacie, dla Unii Europejskiej spodziewana jest w 2019 r. niższa stopa inflacji, której wartość wyniesie 1,6%.

Podaż powierzchni sprzedażowej: całkowita podaż powierzchni sprzedażowej dla wszystkich krajów objętych badaniem zanotowała wzrost w 2018 r., był on jednak na znacznie niższym poziomie w porównaniu z poprzednimi latami. Wzrost podaży powierzchni sprzedaży na poziomie UE był równoważony wzrostem populacji. W związku z tym, podaż powierzchni sprzedażowej na osobę wyniosła 1,13 mkw. i pozostała taka sama jak w poprzednim roku. Wśród trzech krajów o największej podaży powierzchni sprzedażowej na osobę znalazły się: Belgia (1,66mkw.) i Holandia (1,60mkw.) oraz Austria (1,62mkw.).

Produktywność powierzchni sprzedażowej: nie odnotowano zmian w porównaniu z poprzednim rokiem w czołówce trzech krajów o najwyższej produktywności powierzchni sprzedażowej. Niekwestionowanym liderem pozostał Luksemburg (7250 EUR/mkw.), który zanotował nawet nieznaczny wzrost (1,4%) produktywności powierzchni sprzedażowej w 2018 r. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Norwegia (6430 EUR/mkw.) i Szwajcaria (6220 EUR/mkw.). Podobnie jak w przypadku podaży powierzchni sprzedaży, istnieją duże różnice w produktywności powierzchni sprzedażowej pomiędzy badanymi krajami europejskimi, a ich wartość znacząco spada w miarę przesuwania się na wschód i południowy wschód UE.