GfK: Wpływ COVID19 na potencjał nabywczy Polaków w handlu

Gospodarka

GfK: Wpływ COVID19 na potencjał nabywczy Polaków w handlu

15 kwietnia 2020

  • #GfK
  • #siła nabywcza

Analitycy GfK szacują, że ze względu na ograniczanie wydatków spowodowane masową izolacją i zamknięciem większości sklepów oraz prognozowane bezrobocie spowodowane kryzysem wywołanym przez epidemię, wydatki Polaków w handlu detalicznym, mogą spaść o od 8,3% do 23,7% w zależności od gminy.

Oszacowano 4 scenariusze spadków opierając się o założenia dotyczące długości trwania izolacji i czasu powrotu do „normalności”:

Scenariusz I – spadek między 8,3% a 14,2% (izolacja 2 miesiące, powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w grudniu br.)

Scenariusz II – spadek między 10,7% a 17,7% (izolacja 2 miesiące, powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w maju 2021)

Scenariusz III – spadek między 11,7% a 19,3% (izolacja 2 miesiące, powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w grudniu 2021)

Scenariusz IV – spadek między 14,4% a 23,7% (izolacja 4 miesiące (wiosna i jesień 2020), powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w grudniu 2021)