Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Aktualności

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

09 lutego 2018

  • #Auchan

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży została powołana w 1996 r. we Francji. W 2011 r., z okazji jubileuszu Auchan, objęła pomocą następujące kraje: Hiszpania, Portugalia, Polska, Węgry, Rumunia, Ukraina, Chiny, Tajwan, Wietnam. Bilans działalności Fundacji Auchan na rzecz młodzieży w Polsce od 2011 r. to 71 projektów, na łączną wartość 578 522 EUR i zaangażowane 42 sklepy. W 2017 r. Fundacja Auchan na rzecz młodzieży przyznała dofinansowanie 9 projektom. Łączna wartość subwencji to 71 481 EUR. Projekty skierowane są do dzieci i młodych ludzi, łączna liczba beneficjentów 14 016.