Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Detal/Hurt

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

07 maja 2020

  • #Auchan
  • #Fundacja Auchan

Fundacja Auchan z myślą o przeciwdziałaniu najdotkliwszym skutkom trwającej pandemii przyznała dofinansowanie dla dwóch projektów na rzecz dzieci i ich rodzin, realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną – Pajacyk Bez Przerwy oraz Polski Czerwony Krzyż. W działania zaplanowane na rzecz otoczenia społecznego 33 sklepów Auchan w całej Polsce zaangażują się w ramach wolontariatu pracowniczego również ich pracownicy – niosąc w tym trudnym okresie realną pomoc najbardziej potrzebującym.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od lat wspiera projekty, których celem jest zapewnienie zdrowego rozwoju i prawidłowego odżywiania dzieci oraz młodzieży. Także tym razem działania podjęte przez Fundację Auchan, wspólnie z partnerami – Polską Akcją Humanitarną (PAH) i Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK), będą miały na celu w jej pierwszym etapie zapewnienie doraźnej pomocy – poprzez dostarczenie paczek żywnościowych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, w drugim zaś – edukację na temat zdrowego żywienia i stylu życia. Pomocą objętych zostanie ok. 1000 dzieci mieszkających w otoczeniu hipermarketów Auchan w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Płocku, Poznaniu i Szczecinie.

– Fundacja Auchan, w swoich działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży, zawsze kieruje się ideą promowania zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, którymi chcemy zarazić młodych ludzi. W tak trudnych czasach, podczas epidemii koronawirusa, nasza pomoc nabiera szczególnego wymiaru. Mamy nadzieję, że projekt realizowany we współpracy z PAH i PCK pomoże dzieciom z najuboższych rodzin przetrwać w jak najlepszym zdrowiu, także podczas tegorocznych wakacji – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.