Ferrero publikuje 12. raport zrównoważonego rozwoju

Aktualności

Ferrero publikuje 12. raport zrównoważonego rozwoju

02 sierpnia 2021

Grupa Ferrero opublikowała 12. raport zrównoważonego rozwoju prezentujący postępy firmy w realizacji swoich zobowiązań. Wśród wielu celów Grupy na 2020 rok, do najważniejszych należą pozyskiwanie 100% ziaren kakaowca oraz 100% cukru trzcinowego ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. W roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Grupa zapowiedziała także dalsze ambitne działania mające na celu znaczne zmniejszenie śladu węglowego do 2030 roku.

Pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią, Grupa Ferrero przystosowała się do nowych okoliczności. Szczególnie ważnym zadaniem była ochrona pracowników i rolników działających w łańcuchach dostaw produktów rolnych Ferrero – zwłaszcza na mniej rozwiniętych rynkach. Wśród inicjatyw podjętych przez Ferrero warto wspomnieć o szerokiej kampanii informacyjnej na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i środków higieny w miejscu pracy.

– Skutki Covid-19 zmieniły naszą działalność i naszą branżę, i są nadal odczuwalne na całym świecie. Pomimo tych wyzwań, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się do nowej sytuacji i potraktowała w sposób priorytetowy zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy zjednoczyli się w ciągu ostatniego roku, aby móc kontynuować dostawy naszych produktów, wspierając jednocześnie społeczności, których mamy zaszczyt być częścią − powiedział Giovanni Ferrero, Prezes Wykonawczy Grupy Ferrero.

Ferrero kontynuuje prace nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju Grupy na 2020 rok, dostosowanych do jej czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania pozycji ludzi. Rozpoczęto również definiowanie nowych zobowiązań i celów, które będą napędzać dalsze postępy w okresie do 2030 roku.

Grupa Ferrero zrealizowała wiele ze swoich celów wyznaczonych na 2020 rok. Przykładowo firma osiągnęła cel zakładający pozyskiwanie w 100% ziaren kakaowca pochodzących ze zrównoważonych upraw, certyfikowanych przez niezależne organizacje oraz w 100% cukru trzcinowego certyfikowanego przez Bonsucro i Altromercato.

W 2019 roku w ramach wsparcia dla gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Ferrero ogłosiła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2025 roku wszystkie jej opakowania będą nadawać się w 100% do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W 2020 roku Ferrero osiągnęło poziom 82,9% i kontynuuje silne zaangażowanie w celu wypełnienia tej misji.