FAO: wzrost cen żywności

Aktualności

FAO: wzrost cen żywności

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w lutym do 170,8 pkt. wobec 169,0 pkt. w styczniu. Oznacza to wzrost o 1,1%. To jednocześnie jego pierwsza podwyżka w ujęciu miesięcznym od września ubiegłego roku.

Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych cen 2 z 5 grup składowych, które uwzględnia. Produkty mleczne podrożały o 6,2%, a zboża o 2,5%. Spadki zanotowano natomiast w przypadku oleju roślinnego o 3,1% oraz cukru o 3,4%. Ceny mięsa w lutym pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

– Naszym zdaniem odnotowany w lutym wzrost cen żywności ma przejściowy charakter. Uważamy bowiem, że ceny produktów mlecznych powrócą w kolejnych miesiącach do trendu spadkowego. W naszej ocenie obawy o produkcję mleka w Nowej Zelandii związane z utrzymująca się w tym kraju suszą nie doprowadzą do trwałego wzrostu cen produktów mlecznych. W najbliższych miesiącach oczekujemy zwiększonej podaży mleka ze strony krajów UE. Natomiast ceny zbóż pozostawać będę w kolejnych miesiącach pod presją znaczących globalnych zapasów. W efekcie oczekujemy, że w kolejnych miesiącach spadek światowych cen żywności będzie kontynuowany – skomentowali analitycy Credit Agricole Bank Polska.

Foto: Pixabay