Eurostat: Inflacja w Polsce we wrześniu 2023 r.

Gospodarka

Eurostat: Inflacja w Polsce we wrześniu 2023 r.

19 października 2023

Eurostat, unijny urząd statystyczny, podał dane dotyczące inflacji we wrześniu br. Wynika z nich, że w Polsce wyniosła ona 7,7% rok do roku wobec 9,5% rdr w sierpniu. O 0,1% spadła inflacja w ujęciu miesięcznym.

Dla porównania, w strefie euro inflacja HICP wyniosła 4,3% rdr w ubiegłym miesiącu wobec 5,2% rdr w sierpniu br. Z kolei w ujęciu miesięcznym wzrosła ona o 0,3%.

“Najniższe roczne wskaźniki odnotowano w Holandii (-0,3 proc.), Danii (0,6 proc.) i Belgii (0,7 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Węgrzech (12,2 proc.), w Rumunii (9,2 proc.) i na Słowacji (9,0 proc.). W porównaniu z sierpniem roczna inflacja spadła w dwudziestu jeden państwach członkowskich, w jednym pozostała stabilna, a w pięciu wzrosła” – podano w komunikacie.

“We wrześniu największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+2,05 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i wyroby tytoniowe (+1,78 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+1,06 pkt proc.) i energia (-0,55 pkt proc.)” – czytamy.

źródło: Forsal
Oprac.: Klaudia Walkowiak