Eurostat: Inflacja w Polsce w maju br.

Gospodarka

Eurostat: Inflacja w Polsce w maju br.

Z najnowszych danych Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny) wynika, że w maju br. inflacja HICP* w Polsce wyniosła w ujęciu rocznym 2,8% wobec 3,0% w kwietniu. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,1%.

W naszym kraju inflacja jest nieco powyżej średniej unijnej. U naszych sąsiadów, tj. w Niemczech oraz Czechach wskaźnik wzrostu cen jest taki sam jak w Polsce.

Najwyższą inflację w Unii Europejskiej zanotowano w Rumunii (5,8%), Chorwacji (4,3%), na Węgrzech (3,9), a także w Hiszpanii i Portugali, gdzie w ujęciu rocznym zanotowano wzrost cen o 3,8%.

Z kolei wskaźnik był najniższy na Łotwie (0% – oznacza to, że ceny są na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku), w Finlandii (0,4%), we Włoszech (0,8%) oraz na Litwie (0,9%).

Inflacja w strefie Euro

Według wskaźnika HICP wzrost cen w strefie euro przyspieszył w maju 2024 r. z 2,4 do 2,6% rok do roku. Ekonomiści przewidywali, że inflacja w maju br. wyniesie 2,5%.

* Indeks cen konsumpcyjnych. Dane pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych, a także z rachunków narodowych.

źródło: Eurostat
oprac.: red.