Eurocash z wnioskiem o przejęcie Frisco

Aktualności

Eurocash z wnioskiem o przejęcie Frisco

01 października 2019

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco.

W opisie koncentracji można przeczytać: „Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach kontroli nad spółką Frisco S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco (koncentracja w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).”

– Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do rozmów na ten temat, ale na ten moment żadne konkretne decyzje nie zapadły – komentuje Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin.