Emperia uzyskuje wyniki zgodne z oczekiwaniami

Aktualności

Emperia uzyskuje wyniki zgodne z oczekiwaniami

28 sierpnia 2014

Grupa Kapitałowa Emperia w II kwartale bieżącego roku uzyskała wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową Emperia w II kwartale 2014 roku wyniosły 502 360 tys. zł i były o 2,6% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to efekt wzrostu przychodów głównie w segmencie detalicznym oraz informatycznym. W omawianym okresie Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 145 312 tys. zł, wyższy o 22,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W II kwartale  2014 roku Grupa wypracowała ogółem 14 126 tys. zł zysku netto, co w porównaniu do wyniku II kwartału 2013r – 10 888 tys. zł stanowi wzrost wyniku o 29,7%. Na ten rezultat w istotny sposób wpłynął zysk netto segmentu detalicznego w wysokości 6 473 tys. zł, który osiągnął wyniki pozwalające na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wdrożeniem własnej logistyki w 2013 roku.

Łącznie przychody za I półrocze 2014 roku Grupa Emperia utrzymała na poziomie roku ubiegłego (spadek o 0,1%), co biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową w handlu detalicznym, stanowi dobry rezultat. W I półroczu 2014 roku Grupa wypracowała o 17,6% wyższy zysk ze sprzedaży, co spowodowane było wzrostem marży handlowej segmentu detalicznego.