Emperia konsekwentnie realizuje strategię

Aktualności

Emperia konsekwentnie realizuje strategię

16 maja 2014

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową Emperia w I kwartale 2014 roku wyniosły 479 443 tys. zł, o 2,76% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży był efektem przesunięcia okresu świątecznego oraz połączenia spółek detalicznych.

Skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2014 roku wyniósł 3 229 tys. zł. Jest on niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego co było spowodowane niższym wynikiem całego segmentu detalicznego. Istotny wpływ na uzyskane wyniki miały: przesunięcie świąt, duża konkurencja na rynku, koszty połączenia spółek detalicznych, jednorazowe koszty związane z zamknięciem sklepu Delima oraz wyższe od docelowych koszty nowej logistyki. Pozostałe segmenty operacyjne Grupy wypracowały  zyski na poziomie porównywalnym z poprzednim rokiem.

Na uwagę zasługuje przyrost kwoty zysku ze sprzedaży, pomimo niższych przychodów wypracowano o 12,55% więcej zysku na sprzedaży. To głównie wynik wzrostu marży handlowej segmentu detalicznego.

Na początku I kwartału zakończone zostały prace nad odrębnym formatem sklepu Stokrotka Market, dla nowych placówek o powierzchni sali sprzedaży 200 – 400 mkw. Nowy format zapewniać będzie pełne codzienne zakupy dla każdego klienta, w tym wyczerpującą ofertę produktów świeżych w wygodnej, samoobsługowej formule. Poprzez swój kompaktowy format Market będzie jeszcze bliżej klienta, także dzięki swoim lokalizacjom – zarówno w osiedlach większych miast, jak i miejscowościach gminnych. Nowy format to kolejna droga intensywnego rozwoju sieci Stokrotka.

W omawianym okresie kontynuowano również proces rebrandingu sklepów supermarketowych. Przeprowadzono go w 36 placówkach detalicznych.

Na koniec stycznia 2014 roku doszło do połączenia spółek segmentu detalicznego: Stokrotka Sp. z o.o., Maro-Markety Sp. z o.o. i Społem Tychy S.A. To jednorazowe zdarzenie przełożyło się na przejściowy spadek sprzedaży spowodowany koniecznością uporządkowania nowych placówek detalicznych przyłączonych do sieci Stokrotka, podzielenia ich na segmenty i zakwalifikowania do odpowiedniego formatu: market lub supermarket. Połączenie spowodowało przejściowe zakłócenia w funkcjonowaniu sklepów z powodu konieczności zamknięcia placówek na krótki okres, przeprowadzania remodelingów, rebrandingów, zmian asortymentowych i operacyjnych. Po procesie połączenia spółka Stokrotka ma 23 palcówki detaliczne w formacie marketowym. Spółka podpisała również umowy na kolejne lokalizacje. W nadchodzących kwartałach należy się spodziewać, ze liczba sklepów marketowych ulegnie znacznemu zwiększeniu.

W I kwartale 2014 roku zakończono prace nad ofertą „Franczyza Supermarket Stokrotka”, zawierającą gotową koncepcję detaliczną, w skład której wchodzą unikalne rozwiązania operacyjne. Oferta, zaprezentowana w kwietniu br., daje przyszłym franczyzobiorcom możliwość rozpoczęcia własnego biznesu pod uznaną na rynku i nowoczesną marką „Stokrotka”. Zapewnia jednocześnie sprawny i rozbudowany system logistyczny, nieustanną pomoc zespołu specjalistów, kompleksowe wsparcie marketingowe i operacyjne, a także dostęp do sprawdzonej listy dostawców oferujących korzystne warunki handlowe.

W omawianym okresie trwał proces doskonalenia logistyki. W lutym uruchomiono w Tarnobrzegu dziewiąty magazyn regionalny, a na koniec tego miesiąca wprowadzono na magazyn centralny ostatnią kluczową kategorię: wyroby tytoniowe. W I kwartale 2014 roku uzyskano wskaźnik dostaw z magazynu centralnego wynoszący około 80%. Był to trzeci kwartał funkcjonowania nowej logistyki. Spółka konsekwentnie poprawiała jej koszty, które nie uzyskały jeszcze poziomu docelowego.

W I kwartale Zarząd Grupy, mając przekonanie co do ciągle niższej niż wartość godziwa wyceny akcji na giełdzie, kontynuował proces ich skupu. Wydatkowano na ten cel od początku bieżącego roku 16,3 mln zł. Spółka niezmiennie traktuje trwający proces skupu jako ważne narzędzie dystrybucji nadwyżki środków pieniężnych do akcjonariuszy.