Elektroniczne papierosy bez nikotyny dostępne tylko dla osób powyżej 18. roku życia. Jest projekt ustawy

Prawo

Elektroniczne papierosy bez nikotyny dostępne tylko dla osób powyżej 18. roku życia. Jest projekt ustawy

02 lipca 2024

Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe regulacje mają zakazać sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18. roku życia.

Przedstawione regulacje mają na celu objęcie przepisami prawnymi tzw. płynów beznikotynowych i wprowadzą następujące zmiany: zakaz sprzedaży tych produktów osobom poniżej 18. roku życia; ograniczenie miejsc, w których będą mogły być używane, analogicznie do elektronicznych papierosów z nikotyną; zakaz sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez Internet); zakaz reklamy i promocji; oraz konieczność ich zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Rząd zamierza przyjąć projekt ustawy w III kwartale 2024 r.

źródło: GOV
oprac.: red.