ECR Forum 2017 – podsumowanie

Aktualności

ECR Forum 2017 – podsumowanie

08 czerwca 2017

1 i 2 czerwca w hotelu Sound Garden w Warszawie odbyło się ECR Forum 2017 pod hasłem Power 2 the People. W siódmej edycji wydarzenia, na które złożyła się całodniowa konferencja i równoległe warsztaty, wzięło udział blisko 150 uczestników, dyrektorów i kluczowych menedżerów firm z branży FMCG i DIY. Po raz drugi także została wręczona nagroda ECR dla najlepszego projektu promującego niestandardową i innowacyjną współpracę. 

Właściwa konferencja ECR Forum odbyła się pierwszego dnia, 1 czerwca. Podczas sesji plenarnej zaprezentowało się 11 prelegentów w 7 prezentacjach oraz dwa z trzech projektów – finalistów ECR Awards.

Konferencję rozpoczęli Nikos Kalaitzidakis, dyrektor generalny Coca-Coli w Polsce i Thierry Etchemendigaray, dyrektor handlowy Carrefour Polska, mówiąc o istocie i realnych efektach dobrej współpracy partnerów handlowych, m. in. przez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających konsumentowi w sklepie dostęp do produktów. Dr hab. Renata Włoch z DELab na Uniwersytecie Warszawskim zarysowała wpływ nowych technologii i zagrożenia dla dotychczasowych zawodów oraz przyszłość rynku pracy, w tym zmieniające się kompetencje pracowników i związane z tym wyzwania dla pracodawców. Marta Jabłonowska, reprezentująca Carrefour Polska, przedstawiła strategię firmy, zmierzającą do budowania zróżnicowanych zespołów pracowników – w tym employer branding, programy kierowane do młodzieży, rozwijające kształcenie zawodowe czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prezentacje wywołały ożywioną dyskusję w panelu.

Drugi blok prezentacji przybliżał czekające nas zmiany w różnych obszarach. Marta Buler Izabela Mleczko, reprezentujące Centrum LAB w SWPS, omówiły wyniki badań nad młodymi ludźmi w Polsce, wchodzącymi w życie zawodowe, które weryfikują m. in. oczekiwania młodych ludzi względem pracodawców, wpływ migracji zarobkowej czy adekwatność obranego wykształcenia do wykonywanej pracy. Sebastian Starzyński, który w ostatniej chwili zastąpił w roli prelegenta Dominika Warteckiego, przedstawił wpływ sztucznej inteligencji na różne obszary naszego życia i biznesu. Czy pozwoli nam ona zaoszczędzić czas i pieniądze? Jakie niesie z sobą szanse i zagrożenia? Łukasz Nowak, reprezentujący Poznańską Kooperatywę Spożywczą, opowiedział o działalności kooperatyw spożywczych jako modelu dystrybucji opartym na zaangażowaniu jej członków i umożliwiającym bezpośredni dostęp do produktów bio, dostarczanych przez rolnika czy wytwórcę, oraz zwiększających świadomość konsumentów.

W ostatniej części konferencji, Mateusz Boruta (ECR Polska) omówił najnowsze zmiany legislacyjne, dotyczące praktyków branży FMCG, a Maciej Kroenke z PwC przybliżył ustawę o przewagach kontraktowych, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niej dla producentów i dystrybutorów.

Sesję plenarną zamknęły prezentacje finalistów ECR Awards – wyróżnienia dla rozwiązań opartych na współpracy i innowacyjności w duchu ECR, przekraczającej standardowe relacje czy usługi biznesowe. Spośród projektów zgłoszonych przez PepsiCo (Business Transformation), Raben (Kurs na innowacje) i Tesco (Niekonwencjonalne metody motywowania pracowników w czasie sezonów wakacyjnych i wysoko wolumenowych), zaprezentowane zostały dwa ostatnie, zdobywając zasłużone oklaski i uznanie. Uczestnicy konferencji wyłonili zwycięzcę za pomocą aplikacji TopMission i poznali go podczas wieczornej gali ECR Awards. ECR Awards 2017 zdobył projekt Tesco.

Drugiego dnia, 2 czerwca, odbyły się trzy równoległe sesje warsztatowe. Uczestnicy warsztatów Zapobieganie stratom w łańcuchach dostaw, prowadzonych przez ekspertów z firmy LIMUR i Tesco, w formie interaktywnej grywalizacji przybliżyli uczestnikom wyzwania zarządzania transportem, a także przedstawili metody i korzyści wynikające z poprawy dostępności towarów na półce, w tym wzrost sprzedaży i zadowolenia klientów. Warsztaty były jednocześnie wprowadzeniem do inauguracji grupy roboczej ECR Shrinkage&OSA.

Uczestnicy warsztatów Dystrybucja żywności jest łatwa! Nowoczesne zarządzanie transportem na przykładzie Banku Żywności, prowadzonych przez Marcina Hajdula (NovaTracking) w oparciu o najnowszą metodologię i narzędzia, opracowali mapę drogową usprawnienia dystrybucji przez Bank Żywności w Olsztynie. Zaangażowani uczestnicy przyczynili się do realnej poprawy procesów transportowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu dystrybucja żywności do potrzebujących będzie jeszcze bardziej efektywna! 

Podczas warsztatów ECR w HR. Różnorodność zatrudnionych kluczem do konkurencyjności firmy, po  raz pierwszy spotkali się menedżerowie z obszaru HR firm członkowskich ECR Polska. Celem spotkania było zdiagnozowanie rezerw rynku pracy oraz przedstawienie działań służących ich aktywizacji zawodowej. Potencjał współpracy w zmierzeniu się także z tym wyzwaniem, skłonił ECR Polska do utworzenia grupy roboczej, w której uczestnicy warsztatów zadeklarowali udział, i wytyczenia planu jej działania.