E-faktury obowiązkowe od 2023 roku

Prawo

E-faktury obowiązkowe od 2023 roku

01 marca 2022

Od 2023 roku faktury elektroniczne staną się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wystawiających faktury, eliminując przez to tradycyjne, papierowe wersje. Fakturowanie elektroniczne wymaga jednak spełnienia określonych warunków. 

Wskazane są one w art. 106e ustawy o VAT (Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Ze wskazanego paragrafu wynika, że obligatoryjnymi elementami faktury są:

 • data wystawienia;
 •  numer faktury, który jednoznacznie ją identyfikuje;
 •  nazwa podatnika bądź jego imię i nazwisko; 
 •  nazwa nabywcy towarów lub usług;
 • numer identyfikacyjny podatnika;
 • numer identyfikacyjny nabywcy towarów lub usług;
 •  adres podatnika;
 • adres nabywcy;
 • datę dokonania albo zakończenia towarów lub wykonania usługi;
 • nazwę towaru lub rodzaj usługi;
 • cenę jednostkową netto;
 •  kwoty opustów i obniżek cen;
 •  stawkę podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto (z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek);
 •  kwotę należności ogółem.

Dokument elektroniczny w przeciwieństwie do jego tradycyjnej wersji będzie generowany w jednej wersji (papierowy generowany jest w dwóch – dla sprzedawcy oraz nabywcy). E-faktury wymagają akceptacji przez odbiorcę. Kontrahent musi wyrazić zgodę na wystawienie mu faktury.

Faktury elektroniczne usprawnią działania oraz obrót między przedsiębiorstwami. Wpłyną również na przyspieszenie transportu danych. Podatnicy decydujący się na e-faktury, otrzymują zwrot podatku VAT w przeciągu 40 dni. Podatnik zostaje zwolniony z obowiązku przesyłania JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Dzięki temu, że dokument jest przechowywany w bazie danych Ministerstwa Finansów nie trzeba wydawać duplikatów.

źródło: businessinsider