E-doręczenia – na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy?

Aktualności

E-doręczenia – na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy?

30 maja 2022

Już wkrótce niektóre podmioty publiczne oraz przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego staną przed nowym obowiązkiem w zakresie posiadania adresów do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia).

Podstawy prawne i cele projektu

Rozwiązanie to wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w związku z koniecznością dostosowania krajowych regulacji dotyczących doręczeń elektronicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (popularnie: „Rozporządzenie eIDAS”). Docelowo – po wdrożeniu systemu e-Doręczeń – ma on być wykorzystywany w każdym procesie administracyjnym, sądowym czy cywilnym. Jego zastosowanie będzie więc znacznie szersze od wykorzystywanego obecnie ePUAP-u, którego zastosowanie ogranicza się głównie do korespondencji z organami administracji publicznej.

E-doręczenia nie tylko dla przedsiębiorców

Już od 5 lipca 2022 r. takie adresy powinny posiadać: organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy. Jak uniknąć wykluczenia cyfrowego w przypadku, gdy nie chcemy lub nie możemy otrzymywać korespondencji w formie elektronicznej od podmiotów publicznych? 

źródło: Newseria