Dyrektywa Track & Trace

Aktualności

Dyrektywa Track & Trace

Od 20 maja br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Track & Trace (T&T) dot. monitorowania i śledzenia ruchu wyrobów tytoniowych. Dyrektywa dotyczy zarówno producentów, dystrybutorów, jak i sklepów detalicznych, czyli wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż papierosów.

Dyrektywa zakłada, że produkty tytoniowe, a w pierwszej kolejności papierosy i tytonie, mają podlegać pełnej kontroli opartej na śledzeniu wyrobów tytoniowych od momentu, gdy opuszczają lokalizację producenta aż do pierwszego punktu detalicznego. Celem dyrektywy jest ograniczenie szarej strefy sprzedaży papierosów w całej UE. Rolą producentów jest odpowiednie oznaczanie paczek kodami i raportowanie, które paczki sprzedali któremu dystrybutorowi. Kolejny podmiot – dystrybutor  ma za zadanie zarejestrowanie centrali firmy i wszystkich punktów sprzedaży papierosów w systemie T&T. Oprócz tego obowiązkiem dystrybutora jest raportowanie, które papierosy zostały przyjęte od producenta, gdzie się one aktualnie znajdują oraz które produkty zostały sprzedane do danego punktu sprzedaży detalicznej. Dodatkowo dystrybutorzy monitorują szczegółowo sam transport wyrobów tytoniowych. Każdy wyjazd samochodu z papierosami musi być raportowany. Konieczne jest również podawanie nr rejestracyjnych aut, którym dane papierosy jadą. Na końcu tego łańcucha znajduje się sklep detaliczny, który, by móc sprzedawać wyroby tytoniowe musi posiadać dwa różne identyfikatory: 1. EOID (jeden identyfikator przypisany do NIP) oraz 2. FID (identyfikator dla każdej prowadzonej przez właściciela sklepu placówki). Na poziomie sklepu nie ma już raportowania sprzedaży papierosów ani skanowania produktów.