Dyrektorzy finansowi wierzą w mocną koniunkturę biznesu

Aktualności

Dyrektorzy finansowi wierzą w mocną koniunkturę biznesu

Ostatni rok był dobry dla wielu działających w Polsce firm. Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes wśród dyrektorów finansowych (CFO), są oni zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy dla ich działalności.

Jak wynika z piątej edycji badania polskich CFO, aż 57% dyrektorów finansowych deklaruje, że kondycja ich firm w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a tylko 11% ankietowanych twierdzi, że uległa ona pogorszeniu. W dodatku zdecydowana większość badanych, bo aż 83%, deklaruje, że ich firma jest aktualnie w fazie rozwoju, z czego 58% CFO określa ten rozwój jako „umiarkowany”, a 25% jako „silny”. Tylko 5% ankietowanych twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest w regresie, a 12% określa aktualny stan jako stagnację.

Takie wyniki są potwierdzeniem zeszłorocznego badania, w którym polscy CFO rozważnie, ale jednak optymistycznie oceniali perspektywy rozwojowe swoich firm. Ich oczekiwania sprawdziły się. Czego spodziewają się w tym roku? Dyrektorzy finansowi jeszcze odważniej patrzą w przyszłość. Aż 48% badanych optymistycznie ocenia perspektywy ekonomiczne dla polskiej gospodarki, natomiast jedynie 12% postrzega je pesymistycznie.

Wiara polskich CFO w utrzymanie się silnej koniunktury przekłada się na ich optymistyczne plany w poszczególnych obszarach zarządzania firmą. Badani dyrektorzy finansowi dużo chętniej niż w zeszłym roku zapowiadają podwyżki pensji w ich przedsiębiorstwach – aż 51% deklaruje wzrost wynagrodzeń szybszy niż inflacja (wobec 34% przed rokiem), a 30% badanych zapowiada, że pensje będą rosły w tempie równym inflacji (wobec 29% rok temu). W dodatku żaden z badanych CFO nie przewiduje obniżania płac, choć w zeszłym takie deklaracje się zdarzały (odpowiedziało tak 4%). Według badania zwiększył się również popyt na pracowników – obecnie 47% dyrektorów finansowych deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wobec 36% rok temu), a tylko 7% planuje zwolnienia.

CFO firm coraz śmielej myślą też o inwestycjach. Dużo chętniej niż w zeszłym roku deklarują zwiększenie nakładów na nowe maszyny i urządzenia (59% – wzrost o 5 p.p. rok do roku) i na badania i rozwój (42% – wzrost o 9 p.p.). Ponadto, prawie połowa (48%) ankietowanych dyrektorów finansowych, tak jak w zeszłym roku, planuje ekspansję na nowe rynki. W tegorocznej edycji badania dodatkowo spytano polskich CFO o ich plany dotyczące inwestycji w szeroko rozumianą cyfryzację. Z badania wynika, że znaczna większość firm (57%) czuje potrzebę transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw.

Mimo dobrej koniunktury, ankietowani CFO i ich firmy nie spoczywają na laurach. W tym roku dyrektorzy finansowi – tak jak w poprzednim – podtrzymują chęć restrukturyzacji swoich przedsiębiorstw. Firmy w najbliższym czasie planują szerokie działania w zakresie modernizacji parku maszynowego (39% wobec 32% rok temu) czy zmiany formy prawnej prowadzonej działalności (17% wobec 13% rok temu).

Foto: Pixabay