Dwie sieci franczyzowe z polskim kapitałem łączą siły

Aktualności

Dwie sieci franczyzowe z polskim kapitałem łączą siły

PSH Livio SA – operator ogólnopolskiej franczyzowej sieci sklepów spożywczych Livio – podpisało umowę o współpracy partnerskiej z siecią Detal WM Sp. z o.o. Obecnie Livio zrzesza 2760 placówek handlowych, które dzięki konsolidacji mogą skutecznie konkurować na polskim rynku detalicznym.

Z kolei sieć Detal Warmia-Mazury powstała we wrześniu 2010 r. jako odpowiedź właścicieli lokalnych sklepów na coraz większą konkurencję ze strony dyskontów i supermarketów z obcym kapitałem. W myśl zasady „Razem można więcej” stale się rozwija, realizując wspólne cele. Detal WM działa pod szyldem „To Tu” w 72 sklepach na terenie Warmii i Mazur zaś w województwie kujawsko-pomorskim w 160 placówkach jako Detal Kujawy-Pomorze.

Jak informują Zarządy obu spółek, podpisanie porozumienia daje możliwość wykorzystania efektu skali i zapewnienia w ten sposób właścicielom sklepów szerszej oferty oraz lepszych warunków handlowych.